Služby

základní kurzy od 5 do cca 12 měsíců.

 

Rodiče mohou s dětmi doma „plavat“ už od narození. Novorozenci byli ponořeni v lůně své maminky 9 měsíců, a proto je voda pro ně přirozené prostředí. První lekce plavání začínají doma ve vaně. Dítě tak uvádíme do vody v láskyplném, uvolněném a kontrolovaném prostředí. Plavání tak představuje ideální příležitost pro navázání těsného pouta s vaším dítětem.

Včasné a důvěrné seznámení s vodou vede k tomu, že se dítě bude cítit ve vodě jako doma a bude rychleji přijímat klimatizační proces, který používáme k nácviku řízeného dýchání. Správné, vědomě kontrolované dýchání má při plavání rozhodující úlohu.

Výuka plavání může začít v každém věku, avšak toto je ta nejlepší doba začít s lekcemi plavání.
Rodiče jsou si více jistí při vzájemném styku se svým dítětem, které již plně ovládá šíjové svalstvo a má velký zájem o nové a vzrušující situace. Růst dítěte a jeho vývoj podmiňuje vhodnost zařazených prvků v lekcích plavání. Obecné mezníky pro tuto věkovou skupinu zahrnují: dítě poznává své jméno, obrací se za hlukem a známými hlasy pevně uchopuje předměty, sedí bez podpory, začíná se plazit a komunikuje pomocí gest. Nejdůležitějšími plaveckými cíly je naučit se ovládat dýchání, ponoření pod vodu a nechat dítě volně se držet na vodě bez polykání vody.

Během této fáze děti velmi intenzivně vnímají informace z jejich nového prostředí. Učení probíhá prostřednictvím dětských smyslů, takže povzbuzování zraku, sluchu, chuti, hmatu a čichu se stává životně důležité pro dětský vývoj. Dětská plavecká lekce skýtá perfektní příležitost pro povzbuzení jejich smyslů. Během lekce plavání budou dětské novorozenecké reflexy v plném rozmachu. Rodiče budou potěšeni, když uvidí během plavecké lekce své dítě spontálně reagovat na vodu kopáním a stříkáním.

V tomto období se dítě stává velmi pohyblivé. Zvládá plazení, chození, začíná běhat. Děti budou ve vodě plavat pomocí primitivních plaveckých pohybů, které se často podobají rybě, která sebou mrská nebo se pohybují tak, jako když se plazí po zemi. Tyto časté plavecké pokusy dovolují dítěti stávat se ve vodě více nezávislým a schopným bezpečně předvádět vodní dovednosti, jako je otáčet se pod vodou a dokonce se i vracet ke kraji bazénu.

Chápání děti se rovněž začíná zlepšovat. Mohou poslechnout na jednoduché pokyny a umí seskupovat předměty podle tvaru, barvy a velikosti. Toto narůstající chápání znamená, že pokud je dítě pravidelně vystaveno vodě při plavacích cvičeních a vodních hrách, začne si uvědomovat své hranice a získává respekt k vodě. Dohled dospělé osoby, v rozsahu délky paží, je nutný během všech vodních aktivit.

pokračovací kurzy do 4 let

 

věk 1 - 2 roky

V tomto období jsou děti při plaveckých hodinách velmi pohyblivé. Zvládají chodit, běhat, skákat, házet a kopat do míče. Tato narůstající koordinace pohybů vede ke zdokonalování plaveckých dovedností. Děti nyní umí kombinovat pádlovací a kopací pohyby, které se používají při plavání, a tím se stávají efektivnější. Dítě bude rovněž schopné užívat dovednosti potřebné pro bezpečnost a přežití, jako je plavání jak v horizontální tak ve vertikální rovině.

Rodiče a instruktoři plavání si také všimnou sociálních a citových změn u dětí, když začínají hrát opravdové hry a zajímají se o vzájemný styk s jinými dětmi. Dítě projevuje silné přání hrát si samostatně v mělké vodě. Tato hra ve vodě je důležitá, aby naučila znát děti své hranice ve vodě a musí být vždy pod dohledem dospělého. Zatímco nezávislá hra je důležitá pro rozvoj lásky a respektu k vodě, k rozvoji plavecké schopnosti děti musí být opakovaně vystavovány cvičení základních plaveckých dovedností.

věk 2 – 2,5 roků

Během tohoto období budete pozorovat nápadné změny ve vývoji plavání dítěte. Fyzicky děti zaznamenaly zlepšení v rovnováze a koordinaci. Sociálně se začnou zapojovat do hovorů a citově se stávají neobyčejně nezávislými. Děti v této věkové skupině jsou často nejvíce vzdorovité při učení plavání. To vyžaduje trpělivost, porozumění, odhodlanost a vtipnost od instruktorů plavání i rodičů.

Jestliže děti plavou pravidelně od kojeneckého věku, měli by se rodiče a učitelé plavání zaměřit na rozvoj správné polohy těla při plavání a dobrou techniku nohou pro prsa, kraul i znak. Pokud batole teprve seznamujete s vodou, klíčové je nespěchat a vystavovat je vodě pravidelně. Výuka plavání by měla být pozitivní zkušenost jak pro rodiče tak i pro dítě.

věk 2,5 – 4 roky

Dětem tohoto věku se velmi daří při opakování a rutinním cvičení v plaveckých lekcích. Jelikož rozsah jejich koncentrace je omezen, je nutné, aby učení plaveckých činností bylo prováděno zábavnou formou, která je odměněna dětským zájmem. Během tohoto období si děti získávají přátele a dokonce si pamatují i jejich jména. Rodiče povzbuzují tyto vzájemné vztahy tím, že plavou ve skupince s jinými rodiči a dětmi. Instruktoři plavání používají plaveckých her a závodů jako pomoc při motivaci a zapojení dětí při učení plavání.

Nejdůležitějším cílem při učení plavání v této věkové skupině je zlepšení pohybu ve vodě pomocí paží a nohou a učení se nezávislosti v plavání a dýchání. Rozvíjením těchto plaveckých dovedností se děti stávají ve vodě zcela nezávislými a schopnými hrát si pod dohledem dospělých.

plavecký výcvik

po dohodě s instruktorem 3,5 – 7 let

 

V tomto věku se děti stávají, pokud se týká jejich plaveckých schopností velmi sebevědomé. Dokonce tak, že je důležité, aby rodiče a instruktoři plavání nepodceňovali hodnotu rodičovského zapojení a dohledu během lekcí plavání. Šikovné a emočně zralé děti plně adaptované na prostředí přecházejí do plaveckého výcviku, kde jsou ve vodě sami pouze s instruktorem plavání.

Děti jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. Umějí si v kolektivu nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se i kolektivně učit. Důležité je, aby děti byly zařazeny do plaveckých tříd podle jejich individuálních schopností. Toto stejnorodé seskupování plavců vytváří ideální prostředí pro učení plavání a vede k efektivnějšímu plaveckému výcviku. Základem ovšem zůstává neustálé opakování získaných dovedností a zařazování nových prvků na základě fyzické, sociální a emocionální potřeby dítěte v daném věku. Plavecké dýchání, záběrové dovednosti, rozvoj pocitu z vody, splývání ,skoky a pády do vody, zanoření a orientace pod vodou jsou důležité dovednosti pro nácvik jednotlivých plaveckých způsobů.

plavání těhotných

 

Cílem je: udržet organismus těhotné ženy v dobré fyzické a psychické kondici, eliminovat změny, které těhotenství a porod organismu ženy přinášejí, připravit těhotné na zátěž související s porodem tak, aby jeho průběh byl co nejlepší a maminku ani miminko zbytečně nevyčerpal. Voda těhulkám usnadňuje pohyb, protože tělo nadlehčuje a tím se snižuje působení gravitace. Cvičení ve vodě je intenzivnější překonáváním odporu vody, a tak dochází k lepšímu procvičení určitých svalových skupin. Zaměřujeme se na posílení břišních a prsních svalů, posílení svalů pánevního dna a jejich uvolnění, správné držení těla. Cvičením ve vodě se snažíme zabránit vzniku křečových žil, udržet a zvýšit vitální kapacitu plic a podpořit peristaltiku střev. Plavání přináší značnou úlevu ženám s bolestmi zad a kloubů.